This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF får infocom-uppdrag av Tele 1

ÅF-InfraCom har erhållit ett uppdrag om 4 Mkr från Tele 1 för projektledning
av program och systemfasen av uppbyggnaden av Nordens största fiberoptiska Citynät i nio städer.

ÅF-InfraCom tillhandahåller konsulttjänster inom infocom-området med hög
kompetensnivå för såväl affärsutveckling som teknik till projekt som avser
etablering av nya och utveckling av befintliga nät för tele- och
datakommunikation.


AB Ångpanneföreningen
Informationsavdelningen


För mer information: <br>VD Sören Lundström, ÅF-InfraCom <br>08-657 10 35 <br>Informationschef Kaj Sandart, <br>AB Ångpanneföreningen <br>08-657 11 85 <br>