This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF hjälper Tanzania styra sina finanser

ÅF-Swedish Management Group(ÅF-SMG) och finansdepartementet i Tanzania har nu med stöd av Sida installerat ett nytt datoriserat system för styrning och redovisning av statens finanser. Syftet är bland annat att i kombination med utbildning minska korruptionen, och spara pengar genom att konton inte kan övertrasseras. De tidigare 200 olika kontona har reducerats till ett statligt konto som kontrolleras av riksrevisorn. För 1998 bedöms systemet ha sparat ca 150 miljoner kr.
Sida har hittills investerat 15 miljoner kr i systemet.

- Nu är det upp till den tanzaniska staten att använda systemet och kunskaperna. Jag är optimist för systemet är genomarbetat och informationen om budget- och betalningar så spridd att den är ett effektivt redskap i kampen mot korruption, säger Peter Murphy, ÅF- SMG.

ÅF-SMG är dotterbolag till AB Ångpanneföreningen. I internationella biståndsuppdrag samlar ÅF sina resurser under firman ÅF-International, men bedriver även managementuppdrag genom ÅF-SMG. ÅF har sammanlagt 2300 konsulter i världen, med tyngdpunkten i Sverige och Västeuropa.


AB Ångpanneföreningen
Informationsavdelningen

För mer information: <br>Christer Wallroth, koordinator, ÅF-SMG <br>Kaj Sandart, informationschef, 08-657 10 00 <br>AB Ångpanneföreningen <br>