This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF köper Ingenjörsgruppen Tre E i Borlänge

ÅF-Elprojekt köper företaget Ingenjörsgruppen Tre E i Borlänge med sju medarbe-tare. Verksamheten omfattar utredning, pro-jektering, programmering, dokumentering och idrifttagning av processtekniska lös-ningar inom industri- och värmeverkssektorn.

Förvärvet innebär en förstärkning av ÅF-Elprojekts styr- och reglertekniska verksam-het. Målet är att verksamheten i Borlänge på något års sikt skall omfatta ett femtontal konsulter i huvudsak inriktade mot industri- och energisektorn. Sedan tidigare finns ÅF etablerat i Borlänge via ÅF-Energikonsult med ett trettiotal medarbetare.

ÅF-Elprojekt, som har 220 medarbetare på ett tiotal orter i västra Sverige, är dotterbolag till AB Ångpanneföreningen, ett av Sveriges och Europas ledande industrikonsultföretag med över 2000 konsulter.

AB Ångpanneföreningen
Informationsavdelningen

För mer information: <br>Christer Karlsson, VD ÅF-Elprojekt, 08-657 10 00 <br>Anders Gabrielsson, ekon.dir AB Ångpanneföreningen, 08-657 12 10 <br>