This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF köper Holotech CAD/CAM av Köpings kommun


ÅF köper Holotech CAD/CAM av Köpings kommun

ÅF-Industriteknik köper företaget Holotech av KD-teknik, som ägs av Köpings kommun.

Holotech CAD/CAM genomför utbildning, försäljning, support och konsultuppdrag inom CAD/CAM-tekniken. Holotech CAD/CAM har i dag 7 medarbetare. Kunderna finns främst inom skandinavisk verkstadsindustri.

ÅF-Industriteknik är dotterbolag till AB Ångpanneföreningen som är Sveriges , och ett av Europas ledande industrikonsultföretag med över 2000 konsulter.
Förvärvet innebär att ÅF-Industriteknik kan leverera en mer komplett tjänst till sina kunder. Bland annat förstärks möjligheterna inom utbildning och support. Holotech CAD/CAM får genom samordningen inom ÅF möjligheter att nå nya kunder och utveckla sina tjänster inom delvis nya områden.

ÅF-Industriteknik kommer också att etablera sig i Köping med inledningsvis tre till fem konsulter utöver befintliga medarbetare på Holotech CAD/CAM.

Försäljningen genomförs från Köpings kommuns sida för att trygga framtiden för medarbetare inom Holotech CAD/CAM och för att tillföra fler arbetstillfällen till Köping. Det finns också en stor potential för en ytterligare expansion av verksamheten.


AB Ångpanneföreningen
Informationsavdelningen


För mer information: För fri publicering <br>Eskil Larsson, ÅF-Industriteknik, 08-657 15 95 1999-06-21 <br>Kaj Sandart, informationschef ÅF, 08-657 11 85 Nr 13/1999 <br>Thomas Manbo, KD-teknik, 0221-25724 <br>