This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Olof Engström är professor inom fasta tillståndets elektronik vars verksamhet är inriktad på studier av material och komponenter för
mikroelektronik och integrerade kretsar. Praktiska tillämpningsområden är produktion av integrerade kretsar och billiga mikromekaniska sensorer.

Professor Engström har synnerligen framgångsrikt bidragit till att sprida forskningsresultat till praktisk tillämpning. Detta har skett bland annat genom skapandet av laboratoriet Chalmers Kisel Design som bistår små och medelstora företags utvecklingsarbete för att att producera mikroelektroniska och mikromekaniska komponenter i kisel. Han har också varit en starkt engagerad kraft för att skapa ett mikroteknologicentrum på Chalmers(MC2), och är nu chef för detta centrum.

Han har även skapat groddföretaget Samba Sensors, som utvecklar tryckkänsliga kiselsensorer för användning i svåra miljöer som bilmotorer och inom medicinsk teknik. Samba Sensors står inför en marknadsintroduktion, och kommer under hösten att ha produkter på marknaden.

Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse

Hela pressmeddelandet inklusive fotografi av Professor Olof Engström kan laddas ned från medföljande länk.

http://193.71.196.115/hugin/758107.pdf

Ytterligare information (se även stiftelsens hemsida www.aforsk.a.se) <br>Ordförande Hans G Forsberg; Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse 08-657 10 00 <br>Professor Olof Engström; Chalmers 031-772 10 00 eller 070-572 16 02 <br>