This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF förvärvar 25% av danskt IT-bolag

Pressmeddelande Nr 9 /1999
ÅF etablerar sig på den danska konsultmarknaden.
Förvärvar 25 procent av elteknik och IT-företaget Hansen & Henneberg

ÅF förvärvar 25 procent av det danska tekniska konsultföretaget Hansen & Henneberg, som etablerades 1957. Säljare är bolagets nuvarande tre delägare, som kvarstår i bolaget på ledande positioner. ÅF har en option att under 2001 köpa ytterligare 24 procent av bola-get. Hansen & Henneberg har nära 60 medarbetare på företagets kontor i Köpenhamn. Företaget är ett av Danmarks ledande konsultföretag inom områdena elteknik, belysningssystem, trafikstyrning och informationsteknologi. ÅF har inom området el- och instrument 700 medarbetare och Hansen & Henneberg kompletterar och förstärker med sin kompetens teknikområdet. Bland annat har Hansen & Henneberg haft uppdrag vid utformningen av elförsörjning och instrumentering av Stora Bält- och Öresundsbroförbindelserna, Köpenhamns flygplats samt Kungliga Biblioteket i Köpenhamn.

ÅF har i dag 250 tekniska konsulter i Skåneregionen och genom förvärvet av en aktiepost i Hansen & Henneberg etableras ÅF med drygt 300 konsulter i Öresundsregionen.

AB Ångpanneföreningen
Informationsavdelningen

För mer information <br>Gunnar Grönkvist, VD, <br>Kaj Sandart, informationschef, <br>AB Ångpanneföreningen, 08-657 10 00 <br>kaj.sandart@afk.af.se