This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF nu heltäckande inom oförstörande provning(OFP)


ÅFs kontroll och besiktningsföretag, ÅF-Kontroll, har erhållit SWEDAC:s ackreditering att i tredjepartsställning utföra oförstörande provning enligt Arbetarskyddsstyrelsens och Kärnkraftsinspektionens krav vid tillverknings- installations- och reparationskontroll. Det innebär att ÅF-Kontroll därmed är ett komplett kontroll-och besiktningsföretag som kan utföra såväl oförstörande provning som besiktning för svensk process-, energi-,
och tillverkningsindustri.

ÅF-Kontroll har sedan 1995 byggt en kompetent och resursstark verksamhet med nära 200 medarbetare och är därmed ett ledande företag i Sverige inom besiktnings- och provningsbranschen.

Oförstörande provning innebär att man använder undersökningsmetoder exempelvis ultraljud eller röntgen, för att analysera brister och fel i konstruktioner.

AB Ångpanneföreningen
Informationsavdelningen

<br>För mer information <br>Ilmar Stöckel, VD, ÅF-Kontroll, 08-657 11 60 <br>Kaj Sandart, informationschef, AB Ångpanneföreningen 08-657 11 85 <br>