This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF-International utreder energiförsörjningen i Vilnius

Uppdragsgivare är Vilnius District Heating Company(VDHC) som förser staden med värme genom centrala kraft- och fjärrvärmeanläggningar. Bolaget ägs av Vilnius stad, Litauens huvudstad med ca 700.000 invånare varav 550.000 i centrala staden.

Studien skall genomföras under 1999 och vara avslutad i början av november 1999. Projektet finansieras av Sida och genomförs av ÅF-International. Kontraktet är på 7 300 000 SEK.

Konsultteamet kommer att göra en total genomgång av verksamheten som VDHC driver. Den omfattar institutionella, organisatoriska, finansiella och tekniska aspekter. Den avser att leda fram till förslag till utveckling och omstrukturering av verksamheten inklusive investeringsalternativ. Syftet är att utveckla fjärrvärmeverksamheten så att den tillgodoser kundernas krav samt kan drivas under marknadsmässiga och lönsamma former.

Konklusionerna kommer att redovisas i form av en affärsutvecklingsplan för VDHC. Studien kommer att utgöra underlag för Världsbankens bedömning om att finansiera en utbyggnad och omstrukturering av VDHC.

VDHCs totala kapacitet med kraft och värme i fjärrvärmeanläggningar uppgår till 2500 MW. VDHC äger totalt ca 800 km distributionsledningar för fjärrvärme. VDHC levererar värme till i stort sett samtliga byggnader i staden och företaget etablerades för ungefär 40 år sedan.

ÅF-International genomför uppdraget under ledning av Peter Dannbring tillsammans med ett erfaret konsultteam med specialister på fjärrvärmeteknik, institutionsutveckling, organisations-, finans- och utbildningsexperter. ÅF-International är ÅFs samlade internationella resurs för uppdrag med biståndsfinansiering. Totalt förfogar resursmässigt ÅF-International över 2000 egna konsulter inom teknik, IT, miljö, och organisationsutvecklingett 1000-tal underkonsulter i hela världen.


AB Ångpanneföreningen
Informationsavdelningen

För mer information <br>Christer Wallroth, styrelseordförande ÅF-International <br>08-657 11 85 <br>Kaj Sandart, informationschef AB Ångpanneföreningen <br>08-657 11 85, 070-557 11 65 <br>info@afk.af.se <br>