This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF-Rateko säljer sin verkstadsrörelse till EWS Teknik AB

EWS Teknik AB förvärvar ÅF-Ratekos verkstadsrörelse vid årsskiftet 1998/99.
Överlåtelsen innebär att all ÅF-Ratekos verksamhet rörande skärande bearbetning/tillverkning inklusive produkten RAKO-spännaren övergår till EWS Teknik AB.

För ÅF-Ratekos del är överlåtelsen ett led i att hårdare fokusera på kärnverk-samheten, d.v.s. att bedriva konsulting inom området produktionsutrustningar samt att konstruera och bygga kundanpassade specialmaskiner till svensk industri, baserat på specialkompetenser inom produktionsteknik, el/mekanik samt datorbaserade styrsystem.

EWS Teknik AB kommer i och med förvärvet att stärka och vidareutveckla sin tillverkningskapacitet. Med närmare 20-talet anställda medarbetare blir man det största företaget i Stockholmsregionen för tillverkning av prototyper, samt komponenter för maskiner och verktyg. Man avser vidare att långsiktigt vidareutveckla och producera RAKO-spännaren, som i dag marknadsförs i hela Europa samt Nordamerika.

I och med överlåtelsen inleder parterna ett fördjupat samarbete. ÅF-Rateko avser att nyttja EWS Teknik som sin huvudleverantör för tillverkning.


AB Ångpanneföreningen
Informationsavdelningen

För ytterligare information <br> <br>Hans Gransell, VD ÅF-Rateko AB tel. 08-682 62 33 <br>e-post: hans.gransell@rat.af.se <br>Kaj Sandart, Infochef AB Ångpanneföreningen tel. 08-657 11 85 <br>e-post ksa@afk.af.se <br>Lennart Söderqvist, EWS Teknik AB tel. 08-771 12 10 <br>e-post: ews.lennart@alfa.telenordia.se <br>