This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF utvidgar verksamheten i Polen

ÅF utnyttjar en option att förvärva 47 procent av konsultföretaget ÅF-Proinstall Ltd i Warszawa. Bolaget bildades 1997 som ett joint-venture mellan ÅF och ägarna till det polska företaget Proinstall. Företaget förfogar över ett 15-tal konsulter varav 6 är fast anställda och övriga arbetar som underkonsulter. Företaget är verksamt inom affärsområdet Energi, Miljö&Process, främst för polska fjärrvärmeföretag. Bland övriga kunder kan nämnas ABB, Perstorp och PreemPetroleum.

ÅF bedriver även genom det helägda polska dotterbolaget ISO-SMG Polen en verksamhet inom Utbildning och Management, Denna verksamhet har fyra fast anställda medarbetare i Warszawa men använder därtill ett 30-tal underkonsulter. Uppdragen omfattar utbildning av högre chefer och mellanchefer samt organisationsutveckling för kunder med expanderande verksamhet i Östeuropa, främst Polen, Ryssland, Tjeckien och Ungern. Exempel på kunder är ABB, Adtranz, Kraft Jacob Suchard, GlaxoWellcome, Legrand, Gullfiber och Swedwood.

AB Ångpanneföreningen
Informationsavdelningen

För mer information <br> <br>Mats Lundström, VD, ÅF-Energikonsult Syd, 040-37 50 00, 070-681 43 36 <br>Åke Sahlin, VD, ÅF-Swedish Management Group, 08-657 10 00 <br>Kaj Sandart, informationschef, AB Ångpanneföreningen 08-657 10 00 <br>