This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF levererar trafiksimulator till finländska järnvägen

ÅF-Industriteknik har i hård internationell konkurrens fått en order att leverera en tågtrafiksimulator till finska järnvägen.

-- Kraven på ökad kapacitet i järnvägsnäten medför ett stort behov av att kunna simulera såväl infrastrukturförändringar som vardagliga händelser och störningar och se hur dessa påverkar trafiken, säger Johnny Rudolf, affärsområdeschef och ansvarig för utvecklingen av simulatorer på ÅF.

Totalt sett begränsar simuleringstekniken märkbart investeringarna för infra-struktur.

Det aktuella systemet är utvecklat tillsammans med svenska Banverket och an-vänds förutom av Banverket själva även av Öresundskonsortiet.

ÅF-Industriteknik har erfarenhet av att arbeta med simulatorer, operationsanaly-tiska metoder och flödesanalyser inom olika branscher sedan 15-20 år. Trenden är att simulatorerna inom trafikområdet inte bara används för att analysera större investeringar utan kopplas till den mer operativa driften för att skapa avsevärt bättre beslutsunderlag för operatörer och infrastrukturansvariga.


AB Ångpanneföreningen
Informationsavdelningen