This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF får stort kontrolluppdrag av Kvaerner

ÅF-Kontroll skall i samband med uppförande av en polyetylenfabrik i Stenungsund ansvara för kontrollverksamheten, främst konstruk-tionskontroll och tillverkningskontroll av tryckkärl och rörsystem. Uppdragsgivare är holländska Kvaerner Process B.V. Uppdraget omfattar 20.000 timmar och på-börjas omedelbart.

Uppdraget är ett genombrott för ÅF-Kontroll vad avser stora, kvalificerade kon-trolluppdrag i internationell konkurrens.

AB Ångpanneföreningen
Informationsavdelningen