This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Förslag till engångsutdelning, m.m.

Styrelsen för AB Ångpanneföreningen beslutade vid årsskiftet 1997/1998 att ÅFs soliditet långsiktigt skall ligga i intervallet 40-45 procent samt att aktieutdel-ningen skall motsvara 50 procent av resultatet efter skatt.

Ett första steg mot soliditetsmålet togs i och med aktieutdelningen från 1997 års verksamhet, då hela årsresultatet efter skatt delades ut.

För att fullfölja detta beslut föreslår styrelsen nu 1999 års bolags-stämma en engångsutdelning om 10 kronor per aktie. Därtill kommer att föreslås att 50 procent av 1998 års resultat efter skatt skall delas ut till aktieägarna. Enligt aktuell resultatprognos för ÅF bedöms resultatet per aktie efter skatt uppgå till 10 kronor. Totalt skulle därmed förslaget innebära en utdelning av 15 kronor per aktie.

I och med detta utdelningsförslag bedöms såväl den synliga som den justerade soliditeten ligga i intervallet 40-45 procent, efter genomförd utdelning.

Tidpunkter för ekonomisk information 1999

Under 1999 kommer ekonomisk information att lämnas vid följande tidpunkter.

Bokslutskommuniké för 1998 16 februari
Delårsrapport för januari-mars samt bolagsstämma 4 maj
Delårsrapport för januari-juni 17 augusti
Delårsrapport för januari-september 27 oktober

Samtliga styrelsemöten startar klockan 09.30. Bolagsstämman äger rum på bolagets huvudkontor klockan 17.00.

AB Ångpanneföreningen
Styrelsen

För mer information <br>Gunnar Grönkvist, VD 08-657 11 15 <br>Kaj Sandart, informationschef 08-657 11 85 <br>