This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Slutsats i studie av ÅF: -- Mörka moln på den europeiska himlen för bestruket träfritt papper

ÅFs dotterbolag ÅF-IPK har slutfört en multi-client studie som tar upp efterfrågan och tillgång på bestruket träfritt papper (CWF) i Europa. En speciell tyngdpunkt i studien har lagts på analys av relevanta faktorer ur konkurrenskraftssynpunkt. Studien omfattar även analyser av kostnadsstrukturen hos nyckelproducenter av CWF-papper, bedömning av värdekedjor samt verktyg för att bedöma olika producenters framtida konkurrenssituation. Import och export av CWF-papper finns också beskrivet i studien. En av slutsatserna från studien är att det finns många mörka moln på den europeiska himlen för bestruket träfritt papper.

Multi-client studien omfattar en beskrivning av utvecklingen för CWF-papper i Europa mellan 1987 och 1997 samt en bedömning av situationen i fram till 2005. Antalet bruk som ingår i studien är 34 vilka tillhör 17 större koncerner. Den totala CWF-produktionen för dessa bruk är 7,8 millioner ton, dvs. ca. 82% av den total CWF-kapaciteten i Europa.

Studiens titel är `Competitiveness Studies on Pulp and Paper - Coated Woodfree Paper in Western Europe in 1987-2005`.

AB Ångpanneföreningen
Informationsavdelningen

För mer information
Informationschef Kaj Sandart
AB Ångpanneföreningen 08-657 11 85
Chefskonsult Heikki J.W. Salonen
ÅF-IPK AB, Finland
Tel int: +358(0)9 46 97 802 eller 358(0)9 46 97 800
E-mail: heikki.salonen@ipk.af.se