This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF huvudkonsult i EU-uppdrag om energieffektiva hotell

Bland annat skall samtidig värme/kylframställning och elproduktion studeras, bland annat baserat på naturgas. I moderna hotell utgör kylning och luftkonditionering den största effekt- och energibelastningen, vilket hårt belastar befintliga kraftverk och eldistributionsbnät. Projektet skall undersöka möjligheterna till lokala lösningar.

I första hand ingår anläggningar i Italien, Portugal, Grekland och Cypern. Finansieringen sker genom EU, svenska myndigheter och forskningsinstitutioner samt branschföreträdare. Den garanterade budgeten uppgår till 680 000 ECU, cirka 6 Mkr.

AB Ångpanneföreningen
Informationsavdelningen