This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF förvärvar el/VVS-konsult

En principöverenskommelse har träffats med ägarna till WO-Konsult AB om förvärv av samtliga aktier i företaget. WO-Konsult har 40 medarbetare inom två teknikområden; el- och VVSprojektering, och har sin verksamhet förlagd till Nacka, utanför Stockholm. Medarbetarna kommer att knytas till två företag inom ÅF; ÅF-Elteknik och ÅF-VVSProjekt.
Genom förvärvet förstärks ÅF-Eltekniks resurser betydligt inom elinstallationsområdet, och affären medför också en ökad resurs för ÅF-VVSProjekt.

AB Ångpanneföreningen
Informationsavdelningen

För mer information
Kaj Sandart, Informationschef
AB Ångpanneföreningen 08 -657 10 00
kaj.sandart@afk.af.se