This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ASTRA anlitar ÅF vid miljöprövning av ny anläggning i Södertälje

ÅF-IPK, dotterbolag till börsnoterade AB Ångpanneföreningen, har fått

uppdrag av ASTRA att ta fram underlag för en ny miljöprövning

enligt miljöskyddslagen för den planerade verksamheten i Gärtuna,

Södertälje. Arbetet innebär att ÅF kommer att upprätta en komplett

teknisk beskrivning samt utforma en miljökonsekvensbeskrivning.

ASTRA planerar investera 3-4 miljarder under de närmaste åren.

Arbetet med miljöprövningen kommer att bedrivas i ett högt tempo,

då ASTRA önskar starta bygget i slutet av 1998.

AB Ångpanneföreningen

Informationsavdelningen