This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF satsar i utvecklingsländerÅF satsar i utvecklingsländer

AB Ångpanneföreningen har förvärvat ISO Swedish Management Group som bedriver kvalificerad konsultverksamhet och utbildning, primärt inom det bi-ståndsfinansierade området. Företaget, som har 20 medarbetare och omsätter 40 miljoner kr per år, arbetar huvudsakligen med

* överföring av svenskt kunnande om management och personal
* utveckling av samhällssektorer och institutioner
* utbildning inom områdena kvalitet och underhåll

Förvärvet innebär en förstärkning och komplettering av ÅF-Koncernens hittills-varande verksamhet i utvecklingsländer inom energi, miljö samt massa- och pap-persindustrin. Inklusive det nyförvärvade bolaget uppgår omsättningen av dessa uppdrag inom koncernen till 100 miljoner kr per år.

Det förvärvade företaget byter namn till ÅF-Swedish Management Group.


AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN
Informationsavdelningen