This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF-Internationals första uppdrag - fjärrvärmestudie för Gatchina vid St. Petersburg

Pressmeddelande från ÅF 1997-12-23

Gatchina är en medelstor stad (80 000 innevånare) 45 km sydväst om St. Petersburg, grundad på 1700-talet av greve Grigorij Orlov, en av Katarina den Storas älskare. En mycket stor del av staden (70-90%) värms av fjärrvärme.

Sida har beslutat att stödja renoveringen av fjärrvärmesystemet i staden. Det första steget är att göra en "Feasibility Study" där bland annat det följande skall behandlas:

  • Status och funktion av nuvarande fjärrvärmesystem.
  • Identifiering av en uthållig utvecklingsstrategi samt omedelbara renoveringsbehov motsvarande en investering på 80-120 MSEK.
  • Organisationsstudier av nuvarande fjärrvärmebolag samt förslag till omstrukturering av verksamheten för att Gatchina Fjärrvärmebolag i framtiden skall kunna fungera som ett modernt företag enligt marknadsekonomiska spelregler
  • Finansiell och ekonomisk analys av såväl fjärrvärmeföretaget som de föreslagna investeringarna

Uppdraget, som har en budget på 2.5 MSEK, har handlats upp av av biståndsmottagaren direkt, dvs av Gatchinas Fjärrvärmebolag, med stöd av Sida, som också finansierar den största delen av studien. Lokala kostnader finansieras dock direkt av uppdragsgivaren.

ÅF-International bildades under hösten för att samla ÅF-Koncernens kompetens för uppdrag med internationell finansiering av utvecklings- och biståndsorgan, exempelvis Världsbanken, Sida samt EUs utvecklingsfonder.

AB Ångpanneföreningen
Informationsavdelningen