This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Ångpanneföreningen utreder konsekvenser av nytt energiskattesystem

Pressmeddelande från ÅF 1997-12-16

Finansdepartementet uppdrar åt Ångpanneföreningens dotterbolag ÅF-Energikonsult Stockholm att utreda konsekvenserna för tillverkningsindustrin och kraft- och värmeproduktionsföretagen av ett nytt energiskattesystem, enligt en modell som presenterats av Skatteväxlingskommitten. Förslaget skall utredas såväl med som utan den befintliga produktionsskatten på kärnkraft. Beräkningarna skall göras på olika nivåer av koldioxidskatten från 12 till 100 procent av dagens nivå på drygt 37 öre per kWh.

När det gäller industrin skall ett system utan nedsättningsregler analyseras med hänsyn till konkurrenskraft och energival för tillverkningsindustri och växthusnäring. Beräkningarna skall göras med förutsättningen att elskatt kan komma att införas. För kraft- och värmesektorn skall bland annat den komplicerade frågan om kraftvärmeproduktionens beskattning utredas.

Uppdraget skall även omfatta en översiktlig analys av effekterna på elmarknaden i Norden/Nordeuropa. Uppdraget skall slutredovisas senast den 31 mars 1998.

AB Ångpanneföreningen
Informationsavdelningen