This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF gör satsning på uppdrag i utvecklingsländer

Pressmeddelande från Ångpanneföreningen 1997-09-24

:

Förvärvar ISO Swedish Management Group
Etablerar ÅF-International

AB Ångpanneföreningen förvärvar samtliga aktier i Swedish Management Group Lidingö AB av de nuvarande ägarna som arbetar i bolaget. Förvärvet sker per årsskiftet 1997/1998. Verksamheten kommer dock omedelbart att samordnas med ÅF-Koncernen. Det förvärvade företaget bedriver en kvalificerad konsultverksamhet och utbildning, primärt inom det biståndsfinansierade området. Inriktningen på verksamheten omfattar

  • Överföring av svenskt kunnande om management och personal
  • Utveckling av samhällssektorer och institutioner
  • Utbildning inom områdena kvalitet och underhåll

ISO Swedish Management Group har 20 medarbetare och omsätter 40 miljoner kr per år.

ÅF-Koncernen bedriver sedan många år en verksamhet i utvecklingsländer inom energi, miljö samt massa- och pappersindustrin. Omsättningen av dessa uppdrag inom koncernen är 50 miljoner kr per år. Marknaden för denna typ av uppdrag, som ofta finansieras av nationella eller internationella biståndsorganisationer, förändras. Uppdragen blir allt större och de är ofta multilaterala.

För att expandera ÅF-Koncernens verksamhet inom dessa områden kommer den att bedrivas under en paraplyorganisation ÅF-International. Resurser från ISO Swedish Managment Group kommer att samordnas med befintliga resurser för att uppnå en större konkurrenskraft.

AB Ångpanneföreningens VD Gunnar Grönkvist framhåller att det är nödvändigt att skapa större och effektivare resurser för att i framtiden kunna ta en större del av den internationella biståndsmarknaden. En utredning från IUI har nyligen pekat på den relativt sett svaga ställning som svenska konsulter har på den internationella marknaden. Potentialen är mycket stor och ÅF-Koncernens mål är att nå en betydligt större andel av världsmarknaden på detta område.

AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN
Informationsavdelningen