This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Delårsrapport januari-juni 1997

Pressmeddelande från Ångpanneföreningen, 1997-11-07

Ångpanneföreningen förbättrar utdelningen

Vid gårdagens styrelsesammanträde i AB Ångpanneföreningen behandlades ÅF-Koncernens strategiska plan för de närmaste åren. I samband härmed aktualiserade styrelsen frågan om koncernens långsiktiga soliditet. Därvid konstaterades att koncernens soliditet vid årsskiftet 1996/1997 uppgick till drygt 50 procent. Styrelsen beslutade att uttala målsättningen att koncernens soliditet långsiktigt bör hållas inom intervallen 40-45 procent.

Styrelsen beslutade vidare att ändra tidigare fastslagen utdelningspolitik till att aktie-utdelningen långsiktigt skall motsvara cirka 50 procent av koncernresultatet efter skatt.

ÅNGPANNEFÖRENINGEN
Informationsavdelningen

Nr 13/1997. För fri publicering den 7 november 1997
För mer information:
VD Gunnar Grönkvist 08-657 11 15
Informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85