This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF förvärvar minoritet i SIFU av ISF Etablerar nytt affärsområde Utbildning

Pressmeddelande från Ångpanneföreningen 1997-06-16

ÅF förvärvar minoritet i SIFU av ISF Etablerar nytt affärsområde Utbildning

AB Ångpanneföreningen förvärvar 19 procent av ett av landets ledande utbildningsföretag SIFU av Ingen-jörssamfundet, ISF. I överenskommelsen ingår en option för Ångpanneföreningen att senast årsskiftet 1998/1999 bli majoritetsägare med 75 procent av kapital och röster.

SIFU, som bedriver utbildning främst inom teknik- och miljöområdena, omsätter 70 miljoner kronor och har 65 medarbetare.

- Vår avsikt är att SIFU skall utgöra basen i ett sjätte affärsområde – Utbildning – inom ÅF-Koncernen, framhåller Ångpanneföreningens koncernchef Gunnar Grönkvist. Inom ÅF-Koncernen är teknisk och kommersiell utbildning inom bland annat data-, säkerhets-, energi- och miljöteknik en betydande tjänst mot den svenska och utländska marknaden, och vi kan genom detta förvärv stärka vår konkurrenskraft på utbildningsområdet.

Samarbetet med SIFU kommer att omfatta lärarresurser, gemensamma kunder och tillvarata-gande av andra samordningsmöjligheter.

AB Ångpanneföreningen
Informationsavdelningen