This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Omstämpling av röststarka ÅF-aktier genomförd

Pressmeddelande från Ångpanneföreningen 1997-03-20

Den begärda omstämpling av röststarka A-aktier till B-aktier som tidigare meddelats har nu genomförts enligt bolagsordningens bestämmelser. Det innebär att fördelningen av aktier i AB Ångpanneföreningen nu är 402 219 A-aktier och 5 346 350 B-aktier. Totala antalet aktier är oförändrat, liksom aktiekapitalet.

AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN

Informationsavdelningen