This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF-Industriteknik förvärvar rörelsen i dataföretaget PRIMO System AB

Pressmeddelande från Ångpanneföreningen 1997-03-04

ÅF-Industriteknik, dotterbolag till AB Ångpanneföreningen, förvärvar rörelsen i dataföretaget PRIMO System AB. Verksamheten i det förvärvade bolaget består av datakonsultverksamhet, utveckling, konstruktion och försäljning av kundspecifika programsystem samt utbildning.

PRIMO System AB har ett tiotal datakonsulter som främst specialiserat sig på administrativ systemutveckling, databashantering och utbildning. Verksamheten kommer att bedrivas vidare som tidigare men kommer att flyttas till ÅF-Industritekniks lokaler i Rotebro. Förvärvet av verksamheten innebär att ÅF-Industriteknik ytterligare förstärker sina resurser inom IT-området.

AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN

Informationsavdelningen