This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Stor order från Pharmacia & Upjohn

Pressmeddelande från Ångpanneföreningen 1997-02-04

ÅF-Industriteknik, dotterbolag till AB Ångpanneföreningen, har fått i uppdrag av Pharmacia & Upjohn att leverera en automatiserad anläggning för aseptisk inpackning av sprutor.

-- "Det är med glädje och stolthet vi i hård konkurrens fått detta uppdrag av Pharmacia & Upjohn " framhåller Anders Tysander, VD för ÅF-Industriteknik.

-- "Ordern innebär ytterligare ett framsteg för ÅF-Industriteknik som leverantör av produktionsutrustning till läkemedelsindustrin. Kvalitetskraven är mycket höga och kravet på aseptisk produktionsmiljö innebär ett stort ansvar för leverantören vid utformning av anläggningen."

ÅF-Industriteknik har totalansvaret för projektering och tillverkning. Leverans kommer att ske i början av 1998. Ordern är på 12,5 mkr.

AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN

Informationsavdelningen


HEM | TIDNINGEN | BÖRS | RÄNTOR | FÖRETAG | INDIKATORER | DIVERSE