This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Finansiering

ÅFs huvudsakliga finansiering:

  • En syndikerad låneram (RCF) som etablerades under 2014. Faciliteten uppgår till
    1 000 MSEK och har en löptid på 3+1+1 år.

  • Ytterligare en syndikerad låneram (RCF) etablerades under 2017. Faciliteten uppgår till 1 000 MSEK och har en löptid på 2+1+1 år. Inom faciliteten ryms även en refinansieringsreserv avseende emitterade företagscertifikat.

  • Två emitterade seniora icke-säkerställda obligationer med löptider på fem respektive tre år.

  • Ett svenskt företagscertifikatprogram etablerat 2017. Programmet gör det möjligt för ÅF att emittera företagscertifikat upp till ett sammanlagt belopp om 1 000 MSEK med löptid upp till 12 månader.


Vidare information om ÅFs kapitalmarknadsfinansiering

MTN-program

ÅF Pöyry AB etablerade i maj 2018 ett svensk Medium Term Note program om SEK 3 miljarder. Nedan finns länk till prospektet samt slutliga villkor för emitterad obligation.

Grundprospekt

Slutliga villkor

Obligation 

I maj 2015 emitterade ÅF ett femårigt seniort icke-säkerställt obligationslån i den svenska marknaden till ett totalt nominellt belopp om 700 MSEK.

Prospekt obligationslån 1 2015/2020

I mars 2016 emitterade ÅF treårigt seniort icke-säkerställt obligationslån i den svenska marknaden till ett totalt nominellt belopp om 500 MSEK.

Prospekt obligationslån 2 2016/2019

Företagscertifikat

ÅF har sedan maj 2017 ett program för emission av företagscertifikat uppgående till ett rambelopp av 1 000 MSEK. ÅF har tillgängliga kreditfaciliteter som vid varje tillfälle täcker samtliga utestående certifikat.

Korta fakta om programmet:
Start: Maj, 2017
Storlek: 1 000 000 000 SEK
Löptid: Högst ett år
Räntevillkor: Gällande ränta på penningmarknaden för motsvarande typ av certifikat vid emissionstillfället
Gällande lagstiftning: Svensk
Arrangör: Svenska Handelsbanken
Övriga emissionsinstitut: SEB
Issuing and Paying Agent: Svenska Handelsbanken
Clearingsystem: Euroclear Sweden

Informationsbroschyr Företagscertifikatprogram