This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Valberedning

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvodering samt om eventuell särskild arvodering av utskottsarbete.

Vidare ska valberedningen lägga fram förslag om styrelsens respektive årsstämmans ordförande samt om revisorer och deras arvodering. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Valberedningen utses enligt de principer för valberedningen som antas av årsstämman varje år. Valberedningen består av representanter från ÅFs största aktieägare.

Medlemmar

Följande ledamöter har, med iakttagande av de principer som antogs vid årsstämman 2015, utsetts till valberedning för ÅF:

  • Gösta Lemne, (valberedningens ordförande) utsedd av Stiftelsen ÅForsk
  • Annika Andersson, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Jonathan Mårtensson, utsedd av Handelsbanken Asset Management
  • Anders Narvinger, styrelseordförande
  • Johan Strandberg, utsedd av SEB Investment Management
  • Karl Åberg, utsedd av Zeres Capital


Förslag till valberedningen

Aktieägare som vill lämna in förslag till valberedningen kan göra detta via e-post: valberedningen@afconsult.com eller vanlig post till:

ÅF AB
Valberedningen
SE-169 99 Stockholm
Sverige