This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Styrelse

Styrelsen är utsedd av aktieägarna för att styra och bevaka förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, affärsplaner, budget, bokslut och förvärv samt andra beslut som enligt beslutsordningen ska behandlas av styrelsen.

Vid varje ordinarie styrelsemöte följs en i styrelsens arbetsordning fastlagd dagordning som bland annat innehåller rapport från VD, ekonomirapporter och strategiska frågor. Styrelsen utser VD och har valt att utse ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott.

Ordinarie styrelseledamöter och styrelseordföranden nomineras av valberedningen inför årsstämmans val varje år.

Styrelseledamöter

Anders Narvinger

Styrelseordförande i ÅF AB sedan 2014, styrelseledamot sedan 2011. Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet. 

Civilingenjör, Lunds Tekniska Högskola samt ekonomexamen, Uppsala Universitet. Född 1948.

Styrelseordförande i Alfa Laval AB, Capio Holding AB, Coor Service Management Group AB. Styrelseledamot i JM AB och PernodRicard SA. Tidigare VD i Teknikföretagen, tidigare VD och koncernchef i ABB Sverige.

Innehav i ÅF:*
20 000 B-aktier

Gunilla Berg

Styrelseledamot i ÅF AB sedan 2017. Ledamot i revisionsutskottet.

MBA, Handelshögskolan i Stockholm. Född 1960.

CFO, PostNord. Styrelseledamot i Atlas Copco. Tidigare bland annat Vice VD och CFO för SAS koncernen samt Vice VD och CFO för KF koncernen.

Innehav i ÅF:*
0

Staffan Jufors

Styrelseledamot i ÅF AB sedan 2014.

Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg. Född 1951. 

Styrelseledamot i Haldex AB (publ) och Nordens Ark. Tidigare bl a VD för Volvo Lastvagnar och Volvo Penta samt styrelseordförande för Volvo Bussar.

Innehav i ÅF:*
2 000 B-aktier

 

 

 

.

Björn O. Nilsson

Styrelseledamot i ÅF AB sedan 2010.

Teknologie doktor. Född 1956. 

Professor, VD och medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Lektor på Kungliga tekniska högskolan, Stockholm. Ordförande i Bioinvent International AB. Ordförande i styrelsen för Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse. Styrelseledamot i SwedNano Tech AB. Tidigare VD i Biovitrum AB, VD i KaroBio AB och Forskningsdirektör i Amersham Pharmacia Biotech AB.

Innehav i ÅF:

Maud Olofsson

Styrelseledamot i ÅF AB sedan 2013.

Född 1955.

Ordförande i Visita. Styrelseledamot i Arise AB, Diös Fastigheter AB och Envac AB. Tidigare partiordförande för Centerpartiet, Sveriges närings- och energiminister 2006-2011 samt Sveriges vice statsminister 2006-2010.

Innehav i ÅF:*
4 000 B-aktier

 

.

Joakim Rubin

Styrelseledamot i ÅF AB sedan 2012. Ledamot i revisionsutskottet.

Civilingenjör, Linköpings Tekniska Högskola. Född 1960. 

Funding Partner på Zeres Capital Partners och Senior Partner på det finska riskkapitalbolaget CapMan. Styrelseledamot i B&B TOOLS AB, Intrum Justitia AB och Sanitec Abps. Tidigare chef Corporate Finance och Dept, Handelsbanken Capital Markets. 

Innehav i ÅF:*
0  

.

Kristina Schauman

Styrelseledamot i ÅF AB sedan 2012. Ordförande i revisionsutskottet.

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Född 1965. 

Ordförande i revisionsutskottet och Styrelseledamot i Apoteket AB, BillerudKorsnäs AB och Orexo AB. Styrelseledamot i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia. Ledamot av Rädda Barnens Advisory Board i Sverige. Tidigare Ekonomi- och finansdirektör på OMX, Carnegie och Apoteket AB, VD på Apoteket AB, samt finanschef på Investor AB.  

Innehav i ÅF:*
2 500 B-aktier

Anders Snell

Styrelseledamot i ÅF AB sedan 2009. Ledamot i ersättningsutskottet. 

Civilingenjör, KTH. Född 1950. 

Styrelseordförande i Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse och Wibax AB. Tidigare verksam inom Billerud-Korsnäs AB.

Innehav i ÅF:*
3 000 B-aktier

Gunnar Parkefelt

Arbetstagarrepresentant i ÅF AB sedan 2017.

Civilingenjör Elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola. Född 1953. 

Verksam inom division Technology.

Innehav i ÅF:*
0

Anders Toll

Arbetstagarrepresentant i ÅF AB sedan 2009.

Ingenjör. Född 1955. 

Verksam inom division Industry.

Innehav i ÅF:*  
254 B-aktier

Tomas Ekvall

Arbetstagarrepresentant (suppleant) i ÅF AB sedan 2017

Ingenjör. Född 1981.

Verksam inom division Industry. 

Innehav i ÅF: *
258 B-aktier

Anders Forslund

Arbetstagarrepresentant (suppleant) i ÅF AB sedan 2012. 

Civilingenjör, LTH. Född 1974. 

Verksam inom division Industry.

Innehav i ÅF:*
600 B-aktier

*inkl närstående