This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Styrelse

Styrelsen är utsedd av aktieägarna för att styra och bevaka förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, affärsplaner, budget, bokslut och förvärv samt andra beslut som enligt beslutsordningen ska behandlas av styrelsen.

Vid varje ordinarie styrelsemöte följs en i styrelsens arbetsordning fastlagd dagordning som bland annat innehåller rapport från VD, ekonomirapporter och strategiska frågor. Styrelsen utser VD och har valt att utse ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott.

Ordinarie styrelseledamöter och styrelseordföranden nomineras av valberedningen inför årsstämmans val varje år.

Styrelseledamöter

Anders Narvinger

Styrelseordförande ochordförande i ersättningsutskottet

Invald: 2011, Styrelsordförande 2014 Född: 1948
Utbildning: Civilingenjör, Lunds Tekniska Högskola samt ekonomexamen, Uppsala Universitet Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag utanför ÅF: Styrelseordförande i Alfa Laval AB. Arbetslivserfarenhet: VD i Teknikföretagen, tidigare VD och koncernchef i ABB Sverige. 
Innehav i ÅF:*
20 000 B-aktier

Gunilla Berg

Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet

Invald: 2017
Född: 1960
Utbildning: MBA Handelshögskolan, Stockholm
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag utanför ÅF: CFO, PostNord. Styrelseledamot i Atlas Copco AB.
Arbetslivserfarenhet: Vice VD och CFO för SAS koncernen samt Vice VD och CFO för KF koncernen.
Innehav i ÅF:* - 

Staffan Jufors

Styrelseledamot

Invald: 2014
Född: 1951
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag utanför ÅF: Styrelseordförande i Ferronordic Machines AB. Styrelseledamot i Uniflex AB och Nordens Ark. Arbetslivserfarenhet: VD för Volvo Lastvagnar och Volvo Penta samt styrelseordförande för Volvo Bussar.
Innehav i ÅF:* 2 000 B-aktier

 

 

 

.

Björn O. Nilsson

Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet

Invald: 2010
Född: 1956
Utbildning: Teknologie Doktor, Civ. Ing., Kungliga Tekniska Högskolan Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag utanför ÅF: Professor, ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), docent vid Kungliga Tekniska Högskolan. Styrelseordförande i BioInvent International AB och Stiftelsen ÅForsk. Styrelseledamot i SwedNano Tech AB. Arbetslivserfarenhet: vVD för Biovitrum AB, VD för KaroBio AB, Forskningsdirektör för Amersham Pharmacia Biotech AB.
Innehav i ÅF:

Maud Olofsson

Styrelseledamot

Invald: 2013
Född: 1955
Utbildning: Gymnasieutbildning Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag utanför ÅF: Styrelseordförande i Visita. Styrelseledamot i Arise AB, Diös Fastigheter AB, Envac AB och Svenskt Näringsliv. Ledamot av Macquarie Advisory Board.
Arbetslivserfarenhet: Partiordförande för Centerpartiet, Sveriges närings- och energiminister under åren 2006–2011 samt Sveriges vice statsminister under åren 2006–2010. 
Innehav i ÅF:* 4 000 B-aktier

 

.

Joakim Rubin

Styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet

Invald: 2012
Född: 1960
Utbildning: Civilingenjör, Linköpings Tekniska Högskola
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag utanför ÅF: Funding Partner på Zeres Capi - tal Partners. Styrelseledamot i Cramo plc, Hoist Finance AB och Capio AB. Arbetslivserfarenhet: Senior Partner på det finska riskkapital - bolaget CapMan. Chef Corporate Finance och Dept för Handels - banken Capital Markets.
Innehav i ÅF:* 

Kristina Schauman

Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet

Invald: 2012
Född: 1965
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag utanför ÅF: Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Apoteket AB, BillerudKorsnäs AB, Orexo AB, Coor Service Management Hol - ding AB och Ellos Group Holding AB. Styrelseledamot i Livförsäk - ringsbolaget Skandia, ömsesidigt och BEWi Group AB.
Arbetslivserfarenhet: CFO på OMX, Carnegie och Apote - ket AB, VD på Apoteket AB och Finanschef på Investor AB. 
Innehav i ÅF:* 2 500 B-aktier

Anders Snell

Styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet

Invald: 2009
Född: 1950
Utbildning: Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag utanför ÅF: Styrelseordförande i Wibax AB och verkställande ledamot i Stiftelsen ÅForsk.
Arbetslivserfarenhet: Senior Vice President BillerudKorsnäs, Senior Vice President AssiDomän, VD Grycksbo, VD Norrsundet Bruks AB, Ordförande i Stiftel - sen ÅForsk.
Innehav i ÅF:* 3 000 B-aktier

Gunnar Parkefelt

Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant

Invald: 2017
Född: 1953
Utbildning: Civilingenjör, Elektroteknik Chalmers Tekniska Högskola Nuvarande befattning: Verksam inom ÅF, division Digital Solutions. Arbetslivserfarenhet: Senior konsult inom telekommunikation, automotive, management och inköp/upphandling av större projekt, division Digital Solutions. 
Innehav i ÅF:* 

Anders Toll

Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant

Invald: 2009
Född: 1955
Utbildning: Ingenjör Nuvarande befattning: Verksam inom ÅF, division Industry.
Arbetslivserfarenhet: Besiktningsingenjör, projektingenjör på division Industry.
Innehav i ÅF:* 254 B-aktier

Tomas Ekvall

Suppleant för arbetstagarrepresentant

Invald: 2017
Född: 1981
Utbildning: Ingenjör, IT & Automation Nuvarande befattning: Verksam inom ÅF, division Industry.
Innehav i ÅF:* 258 B-aktier

Anders Forslund

Suppleant för arbetstagarrepresentant

Invald: 2012
Född: 1974
Utbildning: Högskoleingenjör, Lunds Tekniska Högskola
Nuvarande befattning: Verksam inom ÅF, division Industry.
Innehav i ÅF:* 600 B-aktier

*inkl närstående