This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Våra divisioner

Fyra divisioner i tre sektorer

ÅFs fyra divisioner, Industry, Infrastructure, International och Technology erbjuder teknik- och konsulttjänster i tre sektorer: energi, industri och infrastruktur. Var och en av dessa sektorer innehåller ett stort antal industriområden och privata och offentliga aktiviteter inom infrastruktur.

Divisionerna Industry och Infrastructure är etablerade i Skandinavien, division Technology har sin bas på den svenska marknaden. Alla divisionerna deltar även i internationella projekt. Vår internationella division tillhandahåller hela tjänsteutbudet på ÅFs marknader utanför Skandinavien. Divisionerna samarbetar alltid för att skapa de starkaste arbetsgrupperna för att ta fram bästa möjliga lösning för varje kund.

Division International är främst inriktad på att erbjuda konsulttjänster för energiindustrin, men representerar även hela utbudet av ÅFs tjänster globalt.

Division Industry är norra Europas ledande industrikonsult och erbjuder tjänster inom processteknik, automation, industriell IT, elkraft och mekanik.

Division Infrastructure har en ledande position inom konsulttjänster för infrastrukturell utveckling i Skandinavien inom områden som Ljud och vibration och Samhällsbyggnad.

Division Technology tillhandahåller lösningar och konsulttjänster inom områdena Kommunikation och försvar samt Produktutveckling.

Huvudkontoret finns i Stockholm.