This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Division International

Global framgång över alla energikällor

Division International ansvarar för ÅFs verksamhet utanför Skandinavien och erbjuder internationella ingenjörs- och konsulttjänster till kunder i över 80 länder. Över 90 % av divisionens försäljning kommer från energisektorn. Inom denna sektor är divisionen en av världens ledande Europabaserade tekniska konsulter. Divisionen är även aktiv inom industri- och infrastruktursektorerna.

Divisionens sakkunskap inom energisektorn omfattar energiöverföring och -distribution och alla typer av kraftstationer för olika energikällor; vatten, kol, gas, bio- och avfallsbränslen, kärnkraft och förnybara energikällor.

ÅF kan erbjuda sina kunder omfattande expertis, tack vare sin förmåga att täcka hela spektrat av kraftgenerering och den kompletta livscykeln för en investering. På grund av divisionens oberoende när det gäller typ av energikälla, kan man alltid rekommendera den lösning som är bäst för kunden.

Experterna inom divisionen International har vidare kunskap om alla typer av teknik som olika leverantörer erbjuder, till exempel när det gäller kärnkraft.­ Detta hjälper också till att säkerställa ÅFs oberoende ställning. Divisionen har vidare avsevärd teknisk kapacitet när det gäller de komplicerade och krävande miljöaspekter som följer med stora energiprojekt.­

Divisionens kunder är huvudsakligen privata aktörer, till exempel energiindustri och energibolag samt finansinstitut, investerare och myndigheter.­­ Projekten sträcker sig ofta över flera år och baseras på tidigare erfarenheter från liknande uppdrag.­ Divisionens kunder finns över hela världen, vilket kräver lokal och regional närvaro.

Relaterat innehåll