This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Ledning

Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret för bolagets och koncernens förvaltning till bolagets VD. VD leder verksamheten inom de ramar som styrelsen fastställt.

VD har utsett en koncernledningsgrupp som löpande ansvarar för olika delar av verksamheten. Koncernledningen har som regel möte en gång per månad och avhandlar frågor som koncernens finansiella utveckling, förvärv, koncerngemensamma utvecklingsprojekt, ledarskaps- och kompetensförsörjning och andra strategiska frågor.

Jonas Gustavsson

VD och koncernchef
+46 10 505 00 00 jonas.gustavsson@afconsult.com


Civilingenjör Luleå tekniska universitet.
Anställd i ÅF sedan 2017. Född 1967. 

Arbetslivserfarenhet:
Affärsområdeschef Sandvik Machining Solutions 2013 – 2017 respektive Sandvik Materials Technology 2011 – 2013. Dessförinnan flera ledande positioner inom Sandvik och Vice President Operations för BRP-Rotax (Österrike). Ledande befattningar inom Bombardier och ABB.

Innehav i ÅF:*
7500 B-aktier
2017 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 6.000.000

Emma Claesson

HR- och kommunikationsdirektör
+46 10 505 20 55 emma.claesson@afconsult.com


Civilekonom. Anställd i ÅF 2014. Född 1974.

Innehav i ÅF:*
345 B-aktier
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3.000.000
2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3.000.000
2017 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3.000.000

Roberto Gerosa

Divisionschef Energy
+41 79 445 71 90 roberto.gerosa@afconsult.com


Civilingenjör. Anställd i ÅF sedan 2007. Född 1965.

Innehav i ÅF:*
47 158 B-aktier
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3.000.000
2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3.000.000
2017 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3.000.000

Stefan Johansson

Ekonomi- och finansdirektör
+46 10 505 10 40 stefan.johansson@afconsult.com


Civilekonom. Anställd i ÅF sedan 2011. Född 1958.

Innehav i ÅF:
28 848 B-aktier

2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3.000.000 
2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3.000.000 
2017 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3.000.000

Nyamko Sabuni

Hållbarhetsdirektör
+46 10 505 20 85 nyamko.sabuni@afconsult.com


Juridik, Migrationspolitik, Information och kommunikation. Anställd i ÅF sedan 2013. Född 1969.

Innehav i ÅF:*
668 B-aktier
2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3.000.000

Mats Påhlsson

Divisionschef Infrastructure
+46 10 505 10 45 mats.pahlsson@afconsult.com


Civilingenjör. Anställd i ÅF sedan 2009. Född 1954.

Innehav i ÅF:*
31 536 B-aktier

2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3.000.000
2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3.000.000
2017 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3.000.000

Lennart Waldenström

Divisionschef Digital Solutions
+46 10 505 27 31 lennart.waldenstrom@afconsult.com


Teknologie Magister. Anställd i ÅF sedan
 2006. Född 1972.

Innehav i ÅF*:
970 B-aktier
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 900.000
2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 900.000
2017 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 900.000

Jonas Larsson

TF Divisionschef Industry
+46 10 505 15 22 jonas.larsson@afconsult.com


Teknologie Magister. Anställd i ÅF sedan
 1997. Född 1970.

Innehav i ÅF*:
2372 B-aktier
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 600.000
2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 900.000
2017 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 900.000

Rune Hardersen

Landschef
+47 413 05 883 rune.hardersen@afconsult.com


Civilingenjör. 
Anställd i ÅF sedan 2012. Född 1975.

Innehav i ÅF*:
0 B-aktier
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 900.000
2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 900.000
2017 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 900.000

*inkl närstående