This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Ledning

Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret för bolagets och koncernens förvaltning till bolagets VD. VD leder verksamheten inom de ramar som styrelsen fastställt.

VD har utsett en koncernledningsgrupp som löpande ansvarar för olika delar av verksamheten. Koncernledningen har som regel möte en gång per månad och avhandlar frågor som koncernens finansiella utveckling, förvärv, koncerngemensamma utvecklingsprojekt, ledarskaps- och kompetensförsörjning och andra strategiska frågor.

Jonas Gustavsson

VD och koncernchef
+46 10 505 00 00 jonas.gustavsson@afconsult.com


Civilingenjör Luleå tekniska universitet.
Anställd i ÅF sedan 2017. Född 1967. 

Arbetslivserfarenhet:
Affärsområdeschef Sandvik Machining Solutions 2013 – 2017 respektive Sandvik Materials Technology 2011 – 2013. Dessförinnan flera ledande positioner inom Sandvik och Vice President Operations för BRP-Rotax (Österrike). Ledande befattningar inom Bombardier och ABB.

Innehav i ÅF:*
4000 B-aktier

Lars-Eric Aaro

Försäljningsdirektör
+46 10 505 03 66 larseric.aaro@afconsult.com


Bergsingenjör. Anställd i ÅF sedan 2015. Född 1956.

Innehav i ÅF:*
0
2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3.000.000

Emma Claesson

HR- och kommunikationsdirektör
+46 10 505 20 55 emma.claesson@afconsult.com


Civilekonom. Anställd i ÅF 2014. Född 1974.

Innehav i ÅF:*
345 B-aktier
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3.000.000
2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3.000.000

Marie Edman

VD-assistent
+46 10 505 00 95 marie.edman@afconsult.com


DIHM Affärskommunikation. Anställd i ÅF sedan 2010. Född 1953.


Innehav i ÅF:* 
18 576 B-aktier

2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3.000.000
2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3.000.000
Roberto Gerosa

Divisionschef International
+41 79 445 71 90 roberto.gerosa@afconsult.com


Civilingenjör. Anställd i ÅF sedan 2007. Född 1965.

Innehav i ÅF:*
36 521 B-aktier
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3.000.000
2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3.000.000

Stefan Johansson

Ekonomi- och finansdirektör
+46 10 505 10 40 stefan.johansson@afconsult.com


Civilekonom. Anställd i ÅF sedan 2011. Född 1958.

Innehav i ÅF:
27 634 B-aktier

2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3.000.000 
2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3.000.000 Per Magnusson

Divisionschef Industry
+46 10 505 94 26 per.magnusson@afconsult.com


Ingenjör elkraftteknik. Anställd i ÅF sedan 2006. Född 1954.

Innehav i ÅF:*
7 911 B-aktier

2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 2.000.000
2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3.000.000

Mats Påhlsson

Divisionschef Infrastructure
+46 10 505 10 45 mats.pahlsson@afconsult.com


Civilingenjör. Anställd i ÅF sedan 2009. Född 1954.

Innehav i ÅF:*
26 945 B-aktier

2013 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 1.500.000
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3.000.000
2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3.000.000

Nyamko Sabuni

Hållbarhetsdirektör
+46 10 505 20 85 nyamko.sabuni@afconsult.com


Juridik, Migrationspolitik, Information och kommunikation. Anställd i ÅF sedan 2013. Född 1969.

Innehav i ÅF:*
668 B-aktier
2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3.000.000

Viktor Svensson

Divisionschef Technology
+46 10 505 12 01 viktor.svensson@afconsult.com


Civilekonom. Anställd i ÅF sedan 2003. Född 1975.

Innehav i ÅF:*
17 000 B-aktier

2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3.000.000
2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3.000.000


 

Lena Tollerz Törn

CIO
+46 10 505 15 57 lena.tollerz.torn@afconsult.com


Civilekonom. Anställd i ÅF 2015. Född 1972.

Innehav i ÅF:*
0 B-aktier
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 900 000
2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3.000.000

*inkl närstående