This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Ledning

Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret för bolagets och koncernens förvaltning till bolagets VD. VD leder verksamheten inom de ramar som styrelsen fastställt.

VD har utsett en koncernledningsgrupp som löpande ansvarar för olika delar av verksamheten. Koncernledningen har som regel möte en gång per månad och avhandlar frågor som koncernens finansiella utveckling, förvärv, koncerngemensamma utvecklingsprojekt, ledarskaps- och kompetensförsörjning och andra strategiska frågor.

Jonas Gustavsson

VD och koncernchef
+46 10 505 00 00 jonas.gustavsson@afconsult.com


Anställd:
2017
Född: 1967
Utbildning: Civilingenjör, Luleå tekniska universitet
Arbetslivserfarenhet: Affärsområdeschef Sandvik Machining Solutions 2013–2017 respektive Sandvik Materials Technology 2011–2013. Dessförinnan flera ledande positioner inom Sandvik och Vice President Operations för BRP-Rotax (Österrike). Ledande befattningar inom Bombardier och ABB. 
Innehav i ÅF:* 7500 B-aktier
2017 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 6 000 000

Emma Claesson

HR- och kommunikationsdirektör
+46 10 505 20 55 emma.claesson@afconsult.com

Anställd: 2014
Född: 1974
Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet Arbetslivserfarenhet: VP HR SSAB EMEA, Director Leadership & Competence Development SSAB, Managementkonsult Accenture.
Innehav i ÅF:* 345 B-aktier
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000 2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000 2017 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000

Stefan Johansson

Ekonomi- och finansdirektör
+46 10 505 10 40 stefan.johansson@afconsult.com


Anställd: 2011
Född: 1958
Utbildning: Civilekonom, Linköpings universitet
Arbetslivserfarenhet: CFO Haldex och Duni, olika befatt - ningar inom ABB-koncernen.
Innehav i ÅF: 28 848 B-aktier
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000 2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000 2017 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000

Lars-Eric Aaro

Försäljningsdirektör
+46 10 505 03 66 larseric.aaro@afconsult.com


Anställd: 2015 
Född: 1956 
Utbildning: Bergsingenjör, Luleå Tekniska Universitet Arbetslivserfarenhet: VD LKAB, Divisionschef Boliden, försäljningsdirektör Atlas Copco/Secoroc.
Holdings in ÅF*: 0 B-aktier
2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000 2017 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000

Nyamko Sabuni

Hållbarhetsdirektör
+46 10 505 20 85 nyamko.sabuni@afconsult.com


Anställd: 2013
Född: 1969
Utbildning: Juridik, Uppsala uni - versitet, Information och Kommu - nikation, Berghs School of Com - munication, Migrationspolitik, Mälardalens Högskola Arbetslivserfarenhet: Statsråd, Riksdagsledamot Näringsutskot - tet, Kommunikationsrådgivare Geelmyuden. Kiese, Projektledare Folksams sociala råd.
Innehav i ÅF:* 668 B-aktier
2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000

Roberto Gerosa

Divisionschef Energy
+41 79 445 71 90 roberto.gerosa@afconsult.com


Anställd: 2007
Född: 1965
Utbildning: Civilingenjör, Swiss Federal Institute of Technology, Zürich Arbetslivserfarenhet: VD AFColenco Ltd, Schweiz, VD Colenco Power Engineering Ltd, Schweiz. 
Innehav i ÅF:* 47 158 B-aktier
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000 2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000 2017 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000

Mats Påhlsson

Divisionschef Infrastructure
+46 10 505 10 45 mats.pahlsson@afconsult.com


Anställd: 2009
Född: 1954
Utbildning: Civilingenjör V&V, Tekniska Högskolan i Luleå
Arbetslivserfarenhet: Arbetschef Skanska, VD SWECO VBB Viak och SWECO VBB, Affärsområdeschef ÅF Samhällsbyggnad.
Innehav i ÅF:* 31 536 B-aktier
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000 2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000 2017 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000

Lennart Waldenström

Divisionschef Digital Solutions
+46 10 505 27 31 lennart.waldenstrom@afconsult.com


Anställd: 2006
Född: 1972
Utbildning: Teknologie Magister Arbetslivserfarenhet: VD Combra Industriteknik, VD ÅF-Combra, Affärsområdeschef ÅF, Försäljningschef ÅF Technology. 
Innehav i ÅF*: 970 B-aktier
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 900 000 2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 900 000 2017 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 900 000

Jonas Larsson

Tillförordnad Divisionschef Industry
+46 10 505 15 22 jonas.larsson@afconsult.com


Anställd: 1997
Född: 1970
Utbildning: Teknologie Magister Arbetslivserfarenhet: Konsult, Projektledare ÅF, sedan 2001 olika ledande positioner på ÅF. 
Innehav i ÅF*: 2372 B-aktier
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 600 000 2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 900 000 2017 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 900 000

Rune Hardersen

Landschef Norge
+47 413 05 883 rune.hardersen@afconsult.com


Anställd: 2012
Född: 1975
Utbildning: Civilingenjör, NTNU, Master of technology management, NTNU/Norges Handelshögskola. Arbetslivserfarenhet: VD Advansia, Projektdirektör Advansia
Innehav i ÅF*: 0 B-aktier
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 900 000 2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 900 000 2017 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 900 000

*inkl närstående