This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är ÅFs högsta beslutande organ och är det forum där ÅFs aktieägare utövar sin rösträtt.

Kallelse till ÅFs bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på ÅFs webbplats. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och som anmält deltagande i tid har rätt att delta vid stämman.


Årsstämma 2017

ÅFs årsstämma 2017 kommer att hållas den 25 april 2017 på ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2A, Solna.

Aktieägare som önskar få ett ärende upptaget i kallelsen till årsstämman måste senast den 7 mars 2017 ha skickat en begäran tillställd styrelsen på följande adress:

ÅF AB
Årsstämman
169 99 Stockholm

Mer information om årsstämman följer vid senare tillfälle.