This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är ÅFs högsta beslutande organ och är det forum där ÅFs aktieägare utövar sin rösträtt.

Kallelse till ÅFs bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på ÅFs webbplats. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och som anmält deltagande i tid har rätt att delta vid stämman.


Årsstämma 2017

ÅFs årsstämma 2017 kommer att hållas den 25 april 2017 kl 16:00 på ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2A, Solna. Inregistrering sker från klockan 15:30.

Aktieägare som önskar få ett ärende upptaget i kallelsen till årsstämman måste senast den 7 mars 2017 ha skickat en begäran tillställd styrelsen.

Mer information om årsstämman följer vid senare tillfälle.


AGM 2017

ÅF’s Annual General Meeting 2017 will be held on April 25, 2017 at ÅF’s headquarters, Frösundaleden 2A, Solna, Sweden.

Shareholders who which to submit a matter to be included in the notice of the meeting, must at the latest on March 7, 2017, submit their request to the Board of Directors.

More information about the general meeting will follow at a later time.