This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

EPCM tjänster

Utbud av projekttjänster

Teknik, upphandling och byggledning är viktiga grundstenar i ÅFs projekttjänster.

Att uppfylla de mål som ställdes upp vid det ursprungliga investeringsbeslutet är avgörande för att kunna arbeta kostnadseffektivt och leverera önskat projektresultat.

Ett centralt moment i projektarbetet är att ta fram en heltäckande projektmanual med projektplan, anläggningsplan och driftsättningsplan.

I nära samarbete med dig som kund utformar vi en upphandlingsstrategi med förfrågningsunderlag för de olika upphandlingspaketen. Vi driver så en konkurrenskraftig anbudsprocess för att kunna välja utrustningsleverantörer och underentreprenörer.

När avtalen väl har tilldelats övervakar vi tillverkning och montering på avsedd plats. Vi övervakar dessutom tillhörande bygg-, monterings- och installationsarbeten och driftsättning. Allt med ett vaket öga på kvalitet, arbetsmiljö, miljö och säkerhet.

  • Mål för projektledningen
  • Konceptuella och detaljerade tekniska ritningar
  • Detaljritningar, arbetsritningar
  • Anbudshandlingar, bedömning av anbud och handlingar för alla typer av avtal, till exempel EPC-avtal
  • Övervakning under implementeringsfasen, till exempel kvalitetsstyrning, arbetsledning på plats, leveransbevakning och personalutbildning
  • Hjälp vid tvistlösning och övervakning av garantiarbete
  • Utbildning och kunskapsöverföring

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Jürg Morgenegg

Jürg Morgenegg

Head of Planning & Construction, Switzerland
+41 79 352 83 48 juerg.morgenegg@afconsult.com
Christian Urabl

Christian Urabl

Head of Transmission & Distribution
+41 56 483 12 12 Christian.Urabl@afconsult.com