This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Drift och underhåll

Drift- och underhållstjänster för överföring och distribution av el

ÅF täcker in alla delar av din verksamhet med drift och underhåll av såväl överförings- och distributionsledningar som av transformatorstationer.

ÅF hjälper dig med drift och underhåll inom överföring och distribution och stöder dig genom projektens hela livscykel.

Du får tillgång till:

 • Resultatplanering och övervakning: handläggning och genomförande.
 • Driftplanering
 • Planering av förebyggande och planerat underhåll
 • Helhetsansvar för drift och underhåll av anläggningar
 • Kvalitetskontroller
 • Översyn av materiella tillgångar
 • Inventering av materiella tillgångar
 • Underhåll, revision, funktionstester
 • Reparation/renovering efter fel
 • Funktionsbedömning och övervakningsteknik
 • Optimerat underhåll
 • Minimering av systemavbrott
 • System för akutreparationer
 • Rekrytering av personal
 • Personalutbildning och kunskapsöverföring

Kontaktpersoner

Jürg Morgenegg

Jürg Morgenegg

Head of Planning & Construction, Switzerland
+41 79 352 83 48 juerg.morgenegg@afconsult.com
Christian Urabl

Christian Urabl

Head of Transmission & Distribution
+41 56 483 12 12 Christian.Urabl@afconsult.com