This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Mätkampanjer

Kunskap om produktionspotentialen hos förnybara energikällor

När det gäller förnybara energikällor är det viktigt att veta något om huvudresursens tillgänglighet, t.ex. vindstyrka, hydrologiskt flöde och solstrålning.

Vindkraft

Om du känner till vindförhållandena på en viss plats kan du definiera IEC-klassen och på så sätt välja den lämpligaste vindturbinen, optimera parkens layout och placeringen av turbinerna (micro-siting). Att samla in data med hjälp av en vindmätningskampanj är avgörande för att kunna bedöma energiavkastningen och beräkna energiproduktionspotentialen på en viss plats:

ÅFs tjänster i detalj:

  • Planera och organisera vindmätningskampanjer (val av mätplats, typ av mätning (Metmast/Sodar/Lidar), tillstånd, upphandling av mätmast, detekteringsutrustning, programvara)
  • Tillsyn och fjärrövervakning av systemet
  • Lagringskoncept och regelbunden verifiering av insamlade data

Hydrologisk mätning

Om du vill utnyttja ytvatten eller floder för att generera vattenkraft eller skydda människor och infrastruktur mot översvämningar är det viktigt att känna till hydrologiska parametrar som utflöde och hastighet på så detaljerad nivå som möjligt.

ÅFs tjänster i detalj:

  • Planering, inköp och installation av hydrologiska mätstationer
  • Tillsyn och fjärrövervakning av systemet
  • Lagringskoncept och regelbunden verifiering av insamlade data

Mätning av solstrålning

Känner du till det genomsnittliga antalet soltimmar på den plats där du planerar att installera solcellspaneler? Känner du till solstrålningens intensitet och de atmosfäriska störningarna på den här platsen?

En väderstation som detekterar alla de relevanta parametrarna skulle ge dig svaren och säkra data om energiproduktionspotentialen när du planerar en solcellsanläggning.

ÅFs tjänster i detalj:

  • Planering, inköp och installation av meterologisk station
  • Tillsyn och fjärrövervakning av systemet
  • Lagringskoncept och regelbunden verifiering av insamlade data

Referenser

Kontaktpersoner

Mattias Montelin

Mattias Montelin

Manager, Renewables & Strategy, Energy Nordics