This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Koncept- och genomförbarhetsstudier

Vi stärker dina planer

Våra experter hjälper kunderna att utforska nya möjligheter på ett sätt som är tekniskt och ekonomiskt hållbart, samhälleligt acceptabelt och miljökompatibelt.

ÅF har ett brett utbud av kompetenser och omfattande erfarenhet av att genomföra koncept-, inför-genomförbarhets- och genomförbarhetsstudier för tillgångar inom förnybar energi, oavsett om det handlar om nya anläggningar (green field-projekt), uppgradering eller restaurering av befintliga tillgångar under projektbedömningsprocessen.

Genomförbarhetsstudien är ett viktigt och avgörande steg för att bedöma möjligheten att hitta lösningar för ett potentiellt projekt. Studien hjälper till att identifiera de tekniska, driftmässiga och ekonomiska gränserna för ett projekt och ger ett informationsunderlag av hög kvalitet när beslut ska fattas.

Vi har som mål att hjälpa kunder, investerare eller utvecklare inom kraft- och energisektorerna att lösa komplexa utmaningar och genomföra initiativ som är utformade för att utveckla deras strategiska mål och leverera värde till deras aktieägare.

I våra koncept- och genomförbarhetsstudier ingår:

 • Marknadsstudier
 • Platsundersökningar (dvs. topografiska, hydrologiska, geologiska och geotekniska undersökningar)
 • Projektkoncept
 • Inför-genomförbarhetsstudier
 • Tekniska genomförbarhetsstudier för vindkraftparker, små vattenkraftverk, solcellsanläggningar och biomassaanläggningar
 • Energi- och produktionsprognoser
 • Kostnad-nytta-studier
 • Studier av kraftöverföring
 • Byggnationsmetodik och planering
 • CAPEX- och OPEX-beräkningar
 • Ekonomiska/finansiella genomförbarhetsstudier
 • Stöd med projektfinansiering
 • Bedömning av miljömässiga och samhälleliga effekter
 • Projektlicensiering/tillstånd
 • Projektledning

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Elina Engman

Elina Engman

Head of Renewables and Energy Strategy