This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Utformning av policy

Utformning av reglering för energimarknader

ÅF främjar strategier för energieffektivitet på nationella och regionala energimarknader.

ÅF har fungerat som rådgivare till myndigheter och lagstiftare vad gäller utformningen av elmarknader på grossist- och detaljistnivå och har utvecklat skräddarsydda strategier som främjar förnybar energi och energieffektivitet.

Internationellt och regionalt har vi hjälpt multilaterala myndigheter och departement att definiera det institutionella ramverket och lagstiftningsramarna för utveckling av regional sammanlänkning och handelsinitiativ mellan olika länder.

Vi har också gett råd om hur man utvecklar lämpliga reglering- och avtalsbestämmelser för reglerade aktiviteter.

Vår praxis för utformningen av strategier är att erbjuda policyrelaterade tjänster och tjänster som rör de regleringsmässiga och institutionella problem som kan uppstå vid omstrukturering av energisektorn och utformningen av nya marknader. 

 • Omstrukturering av energisektorn och utformning av marknader
 • Nya lagstiftningsramar och institutionella ramar
 • Färdplaner för omstruktureringsprocesser
 • Utformning och reglering på grossistmarknader (marknadsregler, balanserings- och avstämningsregler, reglering av angränsande tjänster)
 • Utformning av regionala marknader
 • Handelsarrangemang och reglering av gränsöverskridande handel
 • Stödpolicyer och implementeringsprogram
 • Elektrifiering av glesbygden (regleringsmässiga och institutionella problem)
 • Utformning och implementering av delaktighetsprocesser för privat sektor
 • Regleringar och utvärderingar av strandade tillgångar
 • Incitamentsbaserade program och effektivitetsmål
 • Utkast till PPAer, licenser, hyresavtal och andra kommersiella instrument
 • Utformning av policyer för förnybar energi och decentraliserad produktion
 • Främjande av policyer för energieffektivitet
 • Utformning av stimulansfonder och myndigheter
 • Utformning av gröna och vita certifikatmarknader

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Elina Engman

Elina Engman

Head of Renewables and Energy Strategy