This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Ekonomisk analys och reglering

Utforma policys och reglering

ÅF ger ditt företag råd om hur resultatet kan optimeras så att lönsamheten kan öka inom gällande ramar.

ÅF hjälper dig utforma policys och regleringsprogram för mogna energimarknader och ta fram avancerade strategiska lösningar för nationella och regionala marknader.

Du kan också få finansiella och ekonomiska analyser och studier av dessa marknader.

 • Analys av lagstiftningen och råd till privata aktörer
 • Finansiella och ekonomiska analyser samt konsekvensanalyser
 • Utformning av avgifter och stöd vid avgiftsförändringar för offentliga och privata aktörer
 • Redovisningsåtgärder
 • Utformning, implementering och tillsyn av konkurrensstrategier
 • Tjänster vid tvister och rättsprocesser
 • Hjälp vid energiupphandling för stora energikonsumenter
 • PPA, FSA, implementeringsavtal
 • MOU-förhandlingshjälp
 • Due diligence för reglering, ekonomi och marknad eller bedömningar inom kraft- och gassektorn
 • Finansiell omstrukturering av energibolag
 • Värdering av verksamhet eller tillgångar

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Leonardo Lupano

Director, Policy Regulation & Sustainability