This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Arbetsmiljö, risker och säkerhet

Risk- och säkerhetshantering

En systematisk riskhantering hjälper företag hitta och åtgärda olika hot, och minska oförutsedda kostnader.

ÅF är en oberoende aktör som vägleder ditt företag eller din organisation genom hela riskhanteringsarbetet, minimerar din exponering med hjälp av systematiska metoder och lyfter fram möjligheterna.

Vi är ett globalt teknikkonsultföretag på olika energi-, industri- och infrastrukturmarknader som tar hand om allt från identifiering, analys, bedömning och utvärdering till handlingsplaner och riskuppföljningar.

Vi arbetar nära dig och kan erbjuda såväl handledning i juridiska frågor som goda expertråd om riskhantering inom säkerhet, hälsa, miljö och projekt. Med hjälp av systematiska metoder ser vi till att de risker du utsätts för står i relation till din kapacitet.

Referenser