This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Landskapsarkitektur

Hållbara mötesplatser i mänsklig skala

Gestaltade landskap, offentliga rum, funktionella gator, lekfulla skolgårdar, värdefulla skogar, unika parker och vackra torg har många olika brukare och används dygnet runt, sommar som vinter. Med en klok strategi för utveckling och förvaltning av olika typer av utemiljöer skapas värden som håller över lång tid. En god gestaltning adderar nya värden till en plats eller ett område, uppskattas av människor och bidrar till en stark identitet.

Attraktiva miljöer där människor trivs skapas i samverkan med olika kompetenser i en kreativ process. Landskapsarkitekten arbetar både med helheten och de små delarna som måste fungera och samspela för att en plats ska fungera. Vi arbetar i alla skeden och har kompetens såväl inom regional planering och stadsplanering som inom gestaltning och projektering.

Det behövs ett holistiskt förhållningssätt där samhällsplanerare, ingenjörer och landskapsarkitekter arbetar tillsammans i team med andra specialister med bred erfarenhet från alla aspekter av samhällsbyggande. Alltifrån trygga boendemiljöer, tillgängliga gröna stråk i städer, innovativa dagvattenlösningar, konst på offentliga platser till ekosystemtjänster kan ingå i en helhetslösning.

Ingen vet hur morgondagen ser ut. Därför är det viktigt att utforma miljöer som tar hänsyn till de framtida användarna och barnens särskilda krav, platsens förutsättningar, hållbarhetsaspekter, bostadsnära natur och parker och viktiga kulturmiljöer. Dialogen är en naturlig del i gestaltningsprocessen där idéer förankras och utvecklas i samverkan med olika aktörer. Oavsett om du är en privat eller offentlig aktör är dina behov utgångspunkten, i projekt av olika storlek och typ.

Bli inspirerad och fördjupa dina kunskaper

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Matilda Sabel

Matilda Sabel

Landscape Architect, Section Manager, Stockholm
Anna Samuelsson

Anna Samuelsson

Landscape Architect, Group Manager, Road & Planning, Göteborg