This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Arbetsmiljö och riskhantering

Riskhantering och arbetsmiljö

En systematisk riskhantering hjälper företag hitta och åtgärda olika hot, och minska oförutsedda kostnader.

ÅF är en oberoende aktör som vägleder ditt företag eller din organisation genom hela riskhanteringsarbetet, minimerar din exponering med hjälp av systematiska metoder och lyfter fram möjligheterna.

Vi erbjuder tjänster inom riskhänsyn i fysisk planering, barnkonsekvensanalys,  riskutredningar inom industrin, händelseutredningar, BAS-P / Bas-U, validering och teknisk dokumentation.

Vi tar även hand om allt från identifiering, analys, bedömning och utvärdering till handlingsplaner och riskuppföljningar.

Vi arbetar nära dig och erbjuder såväl handledning i juridiska frågor som goda expertråd om riskhantering inom säkerhet, hälsa, arbetsmiljö och projekt. Med hjälp av systematiska metoder ser vi till att de risker du utsätts för står i relation till din kapacitet.

Kontaktpersoner

Anders Norén

Head of Department Fire Protection and Risk Management, Malmö