This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Optimal energi-försörjning

Vid planering av ett nytt område anges villkor som långsiktigt påverkar energianvänding och klimatpåverkan. ÅF har en metodik för att på ett tidigt stadium ta fram de mest lönsamma handlingsalternativen för att uppnå energi- och klimatmål.

Vi anlägger ett systemperspektiv som beaktar klimatförhållanden, omkringliggande infrastruktur samt energi- och miljömål för fastigheterna.

Att hitta den optimala energilösningen är en stor utmaning. Energi involverar ett stort antal parter och förutsättningarna påverkas av omkringliggande infrastruktur. Husens energibehov och möjligheter styrs av utformning, lokalisering och mikroklimat. För att utforma intelligenta energisystem för el, värme och kyla, krävs tidiga systemanalyser. Ska byggnaderna miljöcertifieras ställs också särskilda krav.

 

Referenser