This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Radon

Vi kan radon

Ta ÅF till hjälp för att mäta och minska radonnivåer.

Radon är en gas som via sönderfall till radioaktiva atomer binds vid dammpartiklar, och på detta sätt kommer ner i människors lungor vid andning. Socialstyrelsen har sänkt riktvärdet för radon. I skolor och förskolor ska riktvärdet 200 Bq/m3 vara uppnått senast år 2010. I alla bostäder ska detta mål ha uppnåtts senast år 2020.

Eftersom radon inte luktar, syns eller smakar är enda sättet att upptäcka det att mäta. Radon kan komma in i inomhusluften från tre källor: marken, byggnadsmaterialet och via vattnet.
 
Marken
Radon finns i marken i hela Sverige, utom på Gotland som har kalkgrund.
Otätheter i byggnadens grund kan medföra att jordluft med radon sugs in i huset. Även ett litet läckage kan innebära förhöjd radonhalt inomhus.
 
Byggnadsmaterialet
Blå lättbetong användes fram till ca 1975 i väggar, men även i bjälklag.
Antalet väggar/bjälklag av blå lättbetong och ventilationen i en byggnad påverkar radonhalten inomhus. Dålig ventilation tillsammans med blå lättbetong kan innebära förhöjd radonhalt inomhus.
 
Vattnet
Radon i dricksvattnet är vanligtvis inget problem då man har kommunalt vatten, men i bergborrade brunnar kan förhöjda radonhalter finnas.
 
Radonmätning och åtgärder
ÅF utför mätning av radon i inomhusluften, och kontrollerar om blå lättbetong finns i byggnadsmaterialet. Om mätningarna visar på höga radonhalter kan vi sedan utarbeta ett åtgärdsförslag,