This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Besiktning av brandlarm

Kraven på brandsäkerhet blir allt större i dagens samhälle. Våra kunder är allt ifrån myndigheter, försäkringsbolag och larmmottagare till anläggningsägare och privatpersoner.

En brandlarmsanläggning ska alltid leveransbesiktigas vid avslutad installation för att eventuella fel och brister ska upptäckas. Därefter ska den revisionsbesiktigas varje år, särskilt där krav finns på ett utförande enligt Brandskyddsföreningens (SBF) riktlinjer. När en brandlarmanläggning kontrollerats överlämnas ett besiktningsintyg till anläggningsägaren.

På ÅF har vi mångårig erfarenhet av allt detta och vi har medarbetare som är auktoriserade besiktningsmän för leverans- och revisionsbesiktningar enligt Svenska Brandförsvarets krav.