This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Prosjektstyring

ÅF Advansias prosjektledelse og byggeledelse forsterkes av tunge fagmiljøer som sikrer høy kvalitet og lav risiko i prosjektene fra start til ferdigstillelse. Fagmiljøene er organisert i faggrupper som behandler faglige problemstillinger på tvers av prosjekter, og videreutvikler vår kompetanse og vårt kvalitetssystem.

Vi tar et tungt ansvar for framdriftsplanlegging, koordinering, oppfølging og kontroll i prosjektene hvor dette er en del av vår ytelse. I våre største pågående prosjekter er det etablert team bestående av flere planleggere for å dekke helheten på et detaljert nok nivå, mens vi i mindre prosjekter har plankompetanse inne som enkeltstillinger eller i delte stillinger. Vi har god kjennskap til de fleste planleggingssystemer, inkl. Safran og MS project. Fremdriftsplanlegging er organisert i et eget fagmiljø ledet av John Inge Hansen.

Vi har etablert en egen faggruppe med siv.øk.er som arbeider med økonomistyring og controlling i prosjekter. Vi har systemer og kompetanse for å styre og koordinere mange parallelle entreprisepakker. Ved utbyggingen av Oslo Lufthavn Gardermoen koordinerer vi 150 entrepriser til samlet verdi 14 Mrd NOK. Faggruppen ledes av Svein Hjorth.

ÅF Advansia leverer komplette dokumentsenterfunksjoner bestående av en leder og et tilpasset antall dokumentcontrollere som har ansvar for struktur, format, arkivering og distribusjon av prosjektdokumenter. Vi har i dag satt opp dokumentsenterfunksjoner i våre største prosjekter, og har i tillegg enkeltstående dokumentcontrollere på deltid inn mot mindre oppdrag. Faggruppen ledes av Truls Are Bakken.

 

 

Bli inspirerad och fördjupa dina kunskaper

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

John Inge Hansen

John Inge Hansen

Fagrådsleder fremdriftsplanlegging
Svein Hjorth

Svein Hjorth

Fagrådsleder kostnadsstyring
Truls Are Bakken

Truls Are Bakken

Fagrådsleder dokumentsenter