This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Innkjøpsledelse

Innkjøpsledelse starter med strukturering og planlegging av alle prosjektets innkjøp og anskaffelser tilpasset dets ulike faser og kompleksitet.

Basert på prosjektets gjennomførings- og entreprisestrategi utarbeides et planverk som sikrer at kontraktsdokumenter, spesifikasjoner og konkurransegrunnlag utarbeides til rett tid og med høy kvalitet. I våre prosjekter gjennomfører vi så vel tradisjonelle anbudskonkurranser som offentlige og private anskaffelser med forhandling.

ÅF Advansia setter høye krav til alle i innkjøpsprosessen, da kvalitet, etikk og kontraktuell trygghet i innkjøp og anskaffelser bidrar sterkt til verdiskapningen i våre kunders prosjekter.

For utvalgte leverandører skal anskaffelses- og kontraktregimet oppleves som saklig og forutsigbart. Gjennom dette skapes gode rammer for gjennomføring og bidrag til å heve standarden i bransjen.

ÅF Advansia forestår innkjøp av rådgiverkontrakter, entreprisekontrakter og utstyr på vegne av våre kunder. God innkjøpsledelse sikrer prosjekter med fleksible funksjoner, lang levetid, riktig kostnadsnivå for kunden, samt bærekraftig utvikling av bransjen.

Bli inspirerad och fördjupa dina kunskaper

Referenser

Kontaktpersoner

Christopher Klepsland

Christopher Klepsland

Adm.dir. ÅF Advansia
Hans Hagby

Hans Hagby

Regionsdirektør, ÅF Advansia