This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu
Case

Ny kampflybase på Ørland

ÅF Advansia er engasjert av Forsvarsbygg som prosjektledere for ny kampflybase på Ørlandet

Forsvarsbygg kampflybase står for planlegging og bygging av hovedbase på Ørland og fremskutt base på Evenes i forbindelse med Forsvarets nye kampfly F-35. ÅF Advansia leverte det beste tilbudet, både på pris og kvalitet, for prosjekteringsledelse og prosjektledelse. Kontrakten med Forsvarsbygg ble signert onsdag.

Tidshorisonten for planlegging og byggingen er at de første kampflyene skal kunne tas imot høsten 2017. De første byggene planlegges å stå klare andre halvår 2016, med planlagt oppstart av bygge- og anleggsarbeid våren 2016 for den delen av Ørland ÅF Advansia er involvert i.

«Vi er nøgd med å få med godt kompetente rådgjevarar frå ÅF Advansia til å støtte oss i prosjektet», sier Olaf Dobloug, direktør for Forsvarsbygg kampflybase, i en pressemelding fra Forsvarsbygg.

 

 

De første årene i prosjektet er fokuset på planleggings- og prosjekteringsoppgaver. Planarbeidet består i hovedsak av gjennomgang og kvalitetssikring av grunnlagsdokumentasjon, forberedende arbeid, prosjektering, utarbeidelse av helhetlig gjennomføringsplan og utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning.

Den nye nasjonale kampflybasen skal i hovedsak etableres på dagens arealer for Ørland hovedflystasjon. Etablering av basen vil medføre en vesentlig utbygging av flystasjonen slik den er i dag, og det planlegges med en rullebaneforlengelse utover dagens arealer.

ÅF Advansia er stolte over å få bidra til utbyggingen av Norges forsvar.


Kompetenser


Branscher