This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu
Case

Kringsjå skole utvides med nybygg

ÅF Advansia har byggeledelsen av nybygget til Kringsjå skole. Skolen utvides med 2.400 m2 nybygg basert på moduler bygget i Sverige.

I dag er prosjektet inne i en grunn- og fundamenteringsentreprise styrt av byggherren Undervisningsbygg ved ÅF Advansia. Denne entreprisen skal være ferdig ved årsskiftet. Samtidig som grunnarbeidene utføres på Kringsjå, foregår det modulproduksjon hos ArcaFlex i Vårgårda i Sverige. Modulmontasjen på Kringsjå starter opp medio januar neste år.

Undervisningsbygg har en rammeavtale med svenske ArcaFlex, som produserer prefabrikkerte byggemoduler, såkalte superkuber. Kringsjå skole er den åttende skolen i Oslo som bygges etter dette modulprinsippet, forteller hovedbyggeleder Morten Lippart og byggeleder Henrik Tune.

Modulproduksjonen starter med en stålramme. Grunnflaten er i normaltilfellene på 3 x 9 meter. Produksjonen går etter samlebåndprinsipp. På hver av de 14 stasjonene monteres det nye elementer på stålrammen, til modulen er ferdig og pakkes i plast for transport til Norge. På Kringsjå skole skal 99 moduler monteres sammen til et ferdig bygg, samt 50 takmoduler. Det legges opp ferdig røropplegg, opplegg for strøm og sprinkleranlegg i hver enkelt modul. Disse sammenføyes/videreføres etter at modulene er satt på plass på Kringsjå.

Fra samlebåndproduksjonen av prefabrikkerte moduler hos ArcaFlex. Foto: Morten Lippart

Modulene transporteres med lastebil fra Sverige til Kringsjå. Logistikken er viktig, for alle 99 moduler må ankomme byggeplassen i riktig rekkefølge og til riktig tid. Her på Kringsjå er det planlagt 10 til 12 lastebiler daglig, med en modul på hver bil.

Å bygge med moduler er tidsbesparende. Undervisningsbygg regner med å kunne spare inntil ett år på Kringsjå skole, i forhold til ordinære byggemetoder. Dette kommer av at man normalt ikke kan starte å bygge på plass før fundamenter er klare, mens nå bygges fundament og moduler samtidig. Fabrikkproduksjon gir også en bygging i helt kontrollert miljø uten fare for nedfukting o.l.

Montasjetiden for Kringsjå skole er beregnet til 20 dager, med ytterligere 62 dager til komplettering og ferdigstillelse av modulene. Dermed bygges hele skolen på rundt fire og en halv måned. Når Kringsjå skole står ferdig, vil ingen kunne se at det er et modulbygg. Bygget skal teglforblendes, slik at det passer til den eksisterende skolebygningen. Innvendig er det mange moduler med store rom, og man vil knapt kunne se dragere i takene.

I sluttfasen av modulmontasjen vil det starte opp en byggherrestyrt utomhusentreprise som ferdigstilles et par uker etter at modulmontasjen er ferdigstilt og mens idriftsettelse av alle teknisk anlegg pågår.

ÅF Advansia har en rammeavtale med Undervisningsbygg, og oppdraget ved Kringsjå skole er et avrop på denne. Kostnadsrammen er ca. 100 millioner kroner og omfatter bygging av 2.400 kvadratmeter nytt skolebygg i tilknytning til eksisterende skolebygg. ÅF Advansia har byggeledelse og KU-ytelsene i prosjektet.

 

Byggeleder Henrik Tune på området der den nye delen av Kringsjå skole skal oppføres.

Illustrasjon av det nye skolebygget på Kringsjå: Undervisningsbygg

 


Kompetenser


Branscher