This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Byggeledelse

Byggeledelse er et eget fagfelt som ÅF Advansia tilbyr både som en selvstendig tjeneste og som en integrert del av prosjektledelsen. Mens prosjektlederen har det totale ansvaret fra A til Å, har våre byggeledere spesialistkunnskaper på å lede byggeprosessen.

Ryddig og systematisk oppfølging, med tung fagspesifikk kompetanse, sikrer høy kvalitet. Gode samarbeidsegenskaper hos byggeleder gir produktive byggeprosesser, som igjen skaper merverdi for kunden. Vår interne byggelederskole sørger for at alle våre byggeledere har god kunnskap om å ivareta SHA og miljø i prosjektene. I tillegg har vi spesialistressurser innen SHA, miljøoppfølging og BREEAM, som samlet sikrer lave H-verdier og miljøvennlige byggeprosesser. Vi ivaretar byggherrens forpliktelser på byggeplass; kvalitetssikrer, fører kontroll og tilsyn med arbeider, kontrakter og administrerer byggearbeidenes gjennomføring frem til ferdigstillelse og overlevering.

Våre ytelser er tilpasset alle entreprisemodeller med styring, kontroll og kontraktsadministrasjon. Vi har velprøvde systemer for kontraktsadministrasjon og økonomi- og fremdriftsstyring. I utøvelsen av byggeledelse ivaretar vi alle fagområder (bygg, VVS, IKT og elektro), som utføres i henhold til systematiserte (fag- og entreprisedelte) kvalitetssikringsrutiner. Vi har svært gode erfaringer med å jobbe i team, fortrinnsvis sammensatt team av egne medarbeidere, men også integrert i team sammensatt fra kunde og andre fagmiljøer.

Vi innhenter og gjennomgår FDV-dokumentasjon gjennom entreprisens forløp og fremlegger et så ferdig grunnlag som mulig på foreskrevet måte i god tid før overtakelse. Vi besitter gode systemer og verktøy for dette arbeidet.

Bli inspirerad och fördjupa dina kunskaper

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Morten Lippart

Morten Lippart

Fagrådsleder byggeledelse
Hans Hagby

Hans Hagby

Regionsdirektør, ÅF Advansia